Verzekeringen

Verzekeringen

  • Zowel BOL-deelnemers (stagiaires) als BBL-deelnemers (hebben een arbeidscontract) moeten net als de overige werknemers door u verzekerd zijn voor schade aan uw eigendommen, schade aan derden en voor letselschade.
  • In de BPV- of stageovereenkomst staat een verzekeringsparagraaf, waarin de school aangeeft welke risico’s zij ten behoeve van de deelnemer heeft verzekerd. De schoolverzekering beperkt zich meestal tot een ongevallenverzekering voor de leerling en een aansprakelijkheidsverzekering voor schade die de leerling aan het bedrijf toebrengt (AVB). LET OP: de schoolverzekering kent meestal een beperkte dekking en komt alleen tot uitkering als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Dit valt zeer moeilijk te bewijzen en zorg er daarom altijd voor dat zowel een stagiair als een werknemer die een BBL-opleiding volgt, door u net zo verzekerd is als de overige werknemers.
  • Het is raadzaam dat u, vóór dat de deelnemer bij u aan het werk gaat of begint met de stage, checkt bij de eigen verzekering of alle risico’s gedekt zijn.
  • Bij graafwerkzaamheden is het verplicht om eerst een KLIC-melding te doen, om te voorkomen dat er kabels e.d. kapot worden getrokken.

Tips

  • Voor aanvang van de stage moet er een getekende Beroepspraktijkovereenkomst aanwezig zijn.
  • Controleer of de stagiare in het bezit is van een geldig trekkerrijbewijs.
  • Zorg ervoor dat het voertuig waarmee de stagiair werkt ten alle tijden verzekerd is.
  • Verzekering inlichten dat er op het bedrijf gewerkt wordt met stagiairs en met motorvoertuigen met beperkte rijsnelheid.

(bron: mailwisseling met Meeùs Schoolverzekeringen)

Onze partners