Lesmateriaal

Lesmateriaal

Het meeste lesmateriaal wordt digitaal aangeboden. Dit kan zijn in de vorm van een leerarrangement of een elektronische leeromgeving.

Het lesmateriaal bestaat bijna altijd uit een bepaalde hoeveelheid informatie die digitaal aangeboden wordt, veelal over een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld bodembewerking of ploegen). Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van films, tekst, opdrachten, enz. De deelnemer kan hier individueel of klassikaal aan werken, zowel op school, thuis als op het BPV-bedrijf. Hierdoor is het mogelijk om maatwerk te leveren voor de individuele deelnemer.

De deelnemer kan alleen maar bij dit lesmateriaal komen als hij of zij daarvoor een licentie heeft aangeschaft. Dit kan individueel of via school.

Het lesmateriaal van AgriHolland is ook voor medewerkers van het loonbedrijf te gebruiken.

Een voorbeeld van digitaal lesmateriaal is:

Cultuurtechnisch werk en grondverzet

Het lesmateriaal voor de opleiding “Groen, Grond en Infra” is op de website van het Ontwikkelcentrum samengevat onder de zogenaamde Startpagina Groen Grond Infra. Hiervoor kan men een proeflicentie aanvragen.

Het lesmateriaal van AgriHolland worden E-learnings genoemd. Daarvan zijn inmiddels de volgende onderwerpen beschikbaar:

 • Bodem, bemesting en teelt
 • Houding & communicatie
 • De mestketen
 • Techniek & onderhoud
 • Vakkundig, efficiënt en kostenbewust werken
 • Inzet en bediening van machines en werktuigen
 • Materialenkennis
 • Veiligheid, regelgeving en milieu
 • Bodem voor cultuurtechniek
 • Grond en bagger
 • Veilig rijden met (land)bouwverkeer
 • Mestgassen, laat je niet verrassen
 • Onderhoud van sportvelden en golfbanen
 • Keuzedeel agrarisch loonwerk
 • Keuzedeel Cultuurtechnisch loonwerk

Deze e-learnings zijn te vinden via: https://ggi.agriholland.nl/

Onze partners