Home

Dé webportal met alle kennis voor de cumelasector

De webportal groengrondinfra is gemaakt in opdracht van de stuurgroep van het onderwijsconvenant ‘Goed opgeleid is het halve loonwerk’. Binnen dit convenant waren alle partijen betrokken die te maken hebben met het onderwijs voor de cumelasector. AOC’s, kenniscentra, praktijkscholen, het ontwikkelcentrum, sociale partners; allemaal hebben ze meegewerkt om in de convenantperiode (2005 – 2010) de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en te zorgen dat de instroom van goed opgeleide jonge mensen gewaarborgd wordt.

Het convenant is inmiddels afgesloten, maar betrokken partijen hebben besloten om de ontstane samenwerking voort te zetten. Hiervoor wordt het Onderwijsplatform Groen, Grond, Infra opgericht dat de projecten van het convenant actueel houdt en nieuwe projecten gaat ontwikkelen. De activiteiten worden financieel en inhoudelijk geborgd door een Bedrijfstakgroep GGI waarin alle partijen bestuurlijk vertegenwoordigd zijn. Deze webportal is een belangrijk communicatiekanaal voor het nieuwe Onderwijsplatform.

Groen Kennisnet platform voor de groene sector

Agenda

Interessante video’s

Onze partners