Veel belangstelling voor Groen, Grond en groene Infra in Noord-Holland

Geplaatst op

Veel belangstelling voor Groen, Grond en groene Infra in Noord-Holland

Vanaf het schoolseizoen 2024/2025 worden de opleidingen groen, grond en infra verzorgd onder een nieuwe omschrijving van de opleiding. Het kwalificatiedossier Groen, Grond en groene Infra.
De landelijke Overleggroep loonwerk is een orgaan dat al bijna 30 jaar docenten uit heel Nederland die deze opleiding verzorgen bij elkaar brengt voor kennisdeling en nascholingen. Voor donderdag 13 en vrijdag 14 juni 2024 hebben de collega’s van “Vonk” een bijscholingsprogramma georganiseerd. Dit programma bracht de volle breedte van de nieuwe opleiding in beeld en de betrokken ondernemers praten ons bij over de huidige uitdagingen en daarvoor ingezette innovaties in de sector.

Op Donderdag 13 juni

Om 10.00 start het programma bij Loonbedrijf Jan Hes Castricum. Programma zal in het teken staan van onderhoud duingebied (cultuurtechnisch groen)

Om 13.30 een bezoek aan PK Waterbouw Amsterdam Home – PK Waterbouw  PK waterbouw is gespecialiseerd in binnenstedelijke waterbouw projecten. Met een rondvaartboot zijn we langs een aantal van hun projecten gevaren. Op de werf zijn we bijgepraat over het hergebruik van materialen waar het bedrijf sterk op inzet. Dit bedrijf is op zoek naar kraanmachinisten voor mini, midi en mobiele graafmachines.

Om 20.00 bezoek loonbedrijf Konijn om het daar te hebben over de werkzaamheden rond de bollenteelt op zandgrond en de teelt van plantuitjes. Daar zeer gastvrij ontvangen door 3 generaties, met elk hun eigen rol in de leiding van dit bedrijf.

Vrijdag 14 juni

Vanochtend vanaf 9.00 uur waren we eerst te gast bij Klaas Schenk van Hoeve Lotmeer in Anna Paulowna.. Testimonial Klaas Schenk (youtube.com) . Klaas geeft uitleg hoe hij bezig is met de juiste regulering van wateraanvoer en afvoer via druppel irrigatie.  Een akkerbouwbedrijf dat door middel van peilgestuurde drainage zoet water opslaat in het perceel. Mocht het toch nodig zijn om water af te voeren door te veel neerslag, (wie heeft er geen last van) dan wordt het water opgeslagen in diepere grondlagen. Het is dan wel nodig dat het water eerst gezuiverd wordt, om het te ontdoen van grove delen en resten van gewasbeschermingsmiddelen. Dat zuiveren wordt gedaan door het water eerst door een zandfilter(voor de grove delen o.a. organische stof) te pompen en vervolgens door een actief koolfilter (anorganische stof). De volgende stap is om het water te behandelen met Uv-licht om bacteriën te doden en te injecteren in de bodem. Dit bedrijf maakt liever geen gebruik van beregening i.v.m. schimmelaantasting. In plaats daarvan wordt er bij het poten een druppelslang ingewerkt.

Om 12.00 bij golfbaan Regthuys in Winkel. Een rondleiding over de golfbaan en over graszodeteelt door Theo Berkhout, greenkeeper en zodeteler. Daar werden we geïnformeerd over wat er allemaal bij komt kijken om de grasmat in topconditie te houden.

Tenslotte vanaf 13.30 Koops Middenmeer machines en techniek. Zij bouwen allerhande machines voor de bollen- en aardappelteelt. Koops Middenmeer. Bollenrooiers, bollenplanters, nettenteelt, dubbelnettenrooiers. (koops-middenmeer.nl) een bedrijf dat constant innoveert mede op verzoek van klanten. Waarvan de machines over de hele wereld gaan.

Marion, Simon, Arend-Jan, Sander en Auke, namens alle deelnemende collega’s heel erg bedankt voor het organiseren van dit geweldige, gevarieerde, programma. Sjaak we zullen je aanwezigheid bij de bijeenkomsten van de landelijke overleggroep missen.

Alle ondernemers die hun bijdrage hebben geleverd, heel hartelijk dank voor de gastvrije ontvangst en het openhartig delen van huidige stand van het bedrijf en de sector waar wij nieuwe medewerkers voor opleiden.

Deel dit bericht