Veiligheid en Arbo

Veiligheid en Arbo

Veiligheid staat in de gehele samenleving voorop. Op de opleiding wordt veel aandacht gegeven aan het veilig werken. Als ondernemer zult u tevreden zijn als alle werknemers ’s avonds weer veilig met het materieel op de bedrijf staan en er geen ongelukken zijn gebeurd.

De Arbeidsinspectie gaat zich nadrukkelijker bezighouden met het werken met machines en het trekker rijden.

Wat heeft de ondernemer er zelf al aan gedaan? Ga eens na of de school voldoende voorlichting op het gebied van veilig werken geeft. Hoe gaan de werknemers er mee om?

Landelijk is er nu een Arbocatalogus, waar per branche wordt aangegeven welke gevaren aanwezig kunnen zijn.

De laatste tijd is er veel aandacht voor Veilig Landbouwverkeer en Veilig werken met mest. In een tweetal rapporten staat veel informatie voor docenten en leerlingen, maar ook voor de bedrijven zelf.

Onze partners