De webportal voor alle informatie over kennis voor de cumelasectorLeerlingen
De webportal voor alle informatie over kennis voor de cumelasector


Arbeidscontracten

Een deelnemer aan de BBL-opleiding "Groen, grond en infra " heeft een arbeidsovereenkomst met u als ondernemer.
Dit is een overeenkomst tussen u en uw werknemer / deelnemer.
De school heeft hier geen bemoeienis mee. De school adviseert de deelnemer, dat er sprake moet zijn van een schriftelijk overeengekomen arbeidsovereenkomst. Via deze link kunt u de informatie zoals deze in het Handboek Personeel van CUMELA Nederland staat vinden.

Een deelnemer aan de BOL-opleiding "Groen, grond en infra" heeft geen arbeidsovereenkomst, maar wel een POK / BPV-overeenkomst. Daarin staat het maximum aantal uren dat hij bij u op het bedrijf aanwezig is. Maakt de deelnemer meer uren dan is het advies om een 0-urencontract af te sluiten. De deelnemer is dan ook verzekerd voor die uren die hij extra maakt.

Download hier het voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor de BBL-er.