Arbeidscontracten

Arbeidscontracten

Een deelnemer aan de BBL-opleiding “Groen, grond en infra ” heeft een arbeidsovereenkomst met jou als ondernemer. De school heeft hier geen bemoeienis mee. De school adviseert de deelnemer, dat er sprake moet zijn van een schriftelijk overeengekomen arbeidsovereenkomst. Via deze link kun je de informatie zoals deze in het Handboek Personeel van Cumela staat vinden.

Een deelnemer aan de BOL-opleiding “Groen, grond en infra” heeft geen arbeidsovereenkomst, maar wel een POK/BPV-overeenkomst. Daarin staat het maximum aantal uren dat hij bij jou op het bedrijf aanwezig is. Maakt de deelnemer meer uren dan is het advies om een 0-urencontract af te sluiten. De deelnemer is dan ook verzekerd voor die uren die hij extra maakt.

Download hier het voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor de BBL-er. Let op! Hier kun je alleen gebruik van maken wanneer je lid bent van Cumela

Onze partners