Leren in de praktijk

Leren in de praktijk

Een gedeelte van de opleiding vindt plaats op de leerbedrijven, dit wordt de beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd. De school verplicht zich tot het geven van goede lessen en een goede organisatie rondom het leren.
Het bedrijf zorgt dat de deelnemer de schooldagen kan volgen en de deelnemer helpt bij het vaardig worden met trekkers, machines en andere zaken rondom zijn beroep.

Deze overeenkomst, ook wel de POK of beroepspraktijkovereenkomst genoemd, wordt afgesloten tussen de school, de deelnemer (indien minderjarig ook een ouder/verzorger) en het bedrijf.

De overeenkomst is alleen geldig als alle bovengenoemde partijen hebben getekend en het bedrijf erkend is bij SBB (via Stagemarkt) voor de bijbehorende opleiding.

Met de subsidieregeling Praktijkleren kan het bedrijf een vergoeding krijgen voor een BBL-deelnemer. Om voor deze subsidieregeling in aanmerking te komen moeten er wel voldaan worden aan bepaalde voorwaarden.

Onze partners