Colland

Colland: Samen Sterk!

De agrarische en groene sector heeft een lange traditie als het gaat om sociale regelingen op het gebied van werk & inkomen. De sector kent regelingen voor onder andere ‘de oude dag’, voor (preventie van) ziekte en arbeidsongeschiktheid en regelingen voor scholing en voorlichting. Werkgevers en werknemers spraken deze af in de cao’s en richtten fondsen op om ze te financieren. Ook zochten ze organisaties om de fondsen te beheren.

Op initiatief van een aantal partijen, waaronder andere CUMELA Nederland, LTO Nederland, de VHG, CNV BedrijvenBond en FNV Bondgenoten werden in 2004 al die agrarische en groene sociale fondsen ondergebracht in drie clusters: Pensioen, Verzekeren en Arbeidsmarktbeleid. Dit samenwerkingsverband voor de agrarische en groene sociale regelingen kreeg de naam Colland.

Zo is scholing van werknemers is van belang voor zowel de ontwikkeling van de werknemer als die van het bedrijf. Colland Arbeidsmarkt stimuleert daarom het verhogen van de vakkennis en vaardigheden van werknemers in de agrarische en groene sector.

U kunt bij het fonds Colland Arbeidsmarkt een subsidie aanvragen voor uw werknemers voor het volgen van cursussen. Werknemers kunnen dit ook zelf aanvragen. Een andere mogelijkheid voor werkgevers is dat zij in bepaalde sectoren een subsidie kunnen ontvangen voor werknemers die deelnemen aan de zogeheten beroepsbegeleidende leerweg (BBL), een combinatie van werken en leren.

(Bron: www.colland.nl)

Geen doorbetaalde schooldag meer voor een BBL’er

Onze partners