Inleiding

Inleiding

Een deelnemer van een opleiding “Groen, grond en infra” moet goed opgeleid worden. Dat kan niet alleen door de school gebeuren, maar daar hebben wij uw bedrijf en uw inzet ook bij nodig.

In de praktijk blijkt dat de school niet altijd duidelijk is naar het bedrijf toe, als het gaat om de werkzaamheden die een deelnemer moet uitvoeren. Het bedrijf weet niet altijd hoe de deelnemer iets aangeleerd moet worden. Is er sprake van een arbeidscontract of is het een stagiair(e)? Hoe zit het met bepaalde verantwoordelijkheden?

Het bovenstaande geeft aan dat er een duidelijke handleiding nodig is. Tevens moet het een handleiding zijn die voor meerdere opleidingen van toepassing is, duidelijk leesbaar en met verwijzingen naar extra informatie.

Gezamenlijke aanpak BPV – Diverse partners

In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven met de BPV: De belangrijkste geconstateerde knelpunten zijn het gebrek aan uniformiteit in vorm en aanpak van de BPV, de voorbereiding en begeleiding van de BPV en de communicatie tussen de onderwijsinstelling en bedrijf.

In een bestuurlijk overleg over de BPV tussen MKB Nederland, VNO/NCW, Colo, het ministerie van OCW en de MBO Raad is afgesproken dat partijen gezamenlijk hun verantwoordelijkheid in gaan vullen.

De samenstellers van deze BPV-handleiding voor de opleiding “Groen, grond en infra” denken hier een goede aanzet te geven voor alle betrokken partijen.

Onze partners