De webportal voor alle informatie over kennis voor de cumelasectorLeerlingen
De webportal voor alle informatie over kennis voor de cumelasector


Beschrijving werkzaamheden

Als leidraad voor de uit te voeren werkzaamheden op de bedrijven die werkzaam zijn in de sector “Groen, grond en Infra”, hanteert CUMELA Nederland het Handboek Functiewaardering. Daarin zijn verschillende functies van werknemers beschreven en ingedeeld naar beloning.

Functiewaarderingssysteem CUMELA

Verschillende bedrijven in de sector "Groen, grond en Infra" zijn bevraagd over welke werkzaamheden deelnemers van een opleiding "Groen, grond en infra" zouden moeten kunnen uitvoeren. Werkzaamheden die behoren bij het niveau waar de deelnemer op dat moment voor leert. Dat resulteerde in dit document:

"Indeling werkzaamheden"

Overzichten:

Het onderwijs van 1950 - 2015
Het onderwijs van 2015 - heden
Verschillen tussen BOL en BBL