De webportal voor alle informatie over kennis voor de cumelasectorLeerlingen
De webportal voor alle informatie over kennis voor de cumelasector


Beschrijving werkzaamheden

Als leidraad voor de uit te voeren werkzaamheden op de bedrijven die werkzaam zijn in de sector “Groen, grond en Infra”, hanteert Cumela het Handboek Functiewaardering. Daarin zijn verschillende functies van werknemers beschreven en ingedeeld naar beloning.

Functiewaarderingssysteem Cumela

Deze fuctiewaarderingen zijn overgenomen uit de cao Groen, Grond en Infrastructuur. Hier vind je meer informatie over deze referentiefuncties. 

Overzichten:

Het onderwijs van 1950 - 2015
Het onderwijs van 2015 - heden
Verschillen tussen BOL en BBL