Schoolregels

Schoolregels

Overal in onze maatschappij zijn regels. Denk alleen maar aan het verkeer. Als u bedenkt dat u vandaag links moet gaan rijden komt u al heel snel een tegenligger tegen, met alle gevolgen van dien.

De regels die in onze maatschappij of in onze omgeving gelden, gaan hoofdzakelijk over normen en waarden, zeg maar de “normale” fatsoensregels.

Veel regels die op school gelden, gelden ook voor het bedrijf waar de deelnemer werkt of stage loopt. Die regels zullen desnoods op elkaar afgestemd moeten worden.

Enkele voorbeelden

  • Bij ziekte meldt de deelnemer zich af op school en op het bedrijf
  • De deelnemer zorgt dat hij of zij op tijd op het bedrijf aanwezig is, maar ook op school
  • Wanneer iets kapot is, wordt dat gemeld aan de direct leidinggevende.

In de lijst met schoolregels staan nog enkele regels. Dit is echter afhankelijk van het AOC of school waar de deelnemer les krijgt.

Onze partners