Voorwaarden voor erkenning bedrijf

Voorwaarden voor erkenning bedrijf

Om voor een erkenning in aanmerking te komen moet het bedrijf voldoen aan een aantal voorwaarden.

De belangrijkste zijn:

  • Een goede en veilige leerplaats en werkzaamheden bieden die behoren tot de werkprocessen van het beroep waarvoor de onderwijsdeelnemer wordt opgeleid.
  • Voldoende en deskundige begeleiding bieden gericht op de deelnemer*.
  • Bereid zijn tot overleg met de onderwijsinstelling en het SBB.

* Een van de medewerkers moet hiervoor aantoonbaar bekwaam verklaard zijn of een praktijkopleiderscursus gevolgd hebben.

Advies

Laat het opleiden van een deelnemer over aan een oudere werknemer op de werkvloer of aan de direct verantwoordelijke bij een (langdurig) project of klus.

Tijdens het erkenningsgesprek door een adviseur van het SBB wordt bepaald voor welke opleidingen en welk opleidingsniveau het bedrijf geschikt is. De adviseur zorgt voor de erkenning en de opname van uw bedrijf in het register van erkende leerbedrijven.

Reglement erkenning leerbedrijven SBB

(Bron: www.s-bb.nl)

Onze partners