Beroepsproeven

Beroepsproeven

Op de pagina “Beschrijving werkzaamheden” heeft u kunnen lezen dat de opleiding afgesloten wordt met een Beroepsproeve. In de opdracht voor deze ´Beroepsproeve´ wordt uitgelegd wat er van de deelnemer verwacht wordt tijdens deze proeve. In de beroepsproeve staan kerntaken, werkprocessen en de bijbehorende beheersingscriteria genoemd.

De Beroepsproeven zijn weer voortgekomen uit de dossiers:

  • Agro productie, handel en technologie (agrarisch loonwerk)
  • Groene ruimte (voor groen en cultuurtechniek)

De dossiers zijn met name tot stand gekomen door SBB en het bedrijfsleven (o.a. CUMELA Nederland, VHG, FNV-bondgenoten en vele anderen).

Tip: Om dit dossier te bekijken, klikt u links op deze pagina op dossier en kiest u de juiste opleiding.

Onze partners