Een leven lang ontwikkelen

Geplaatst op

Duurzame toekomst in en met de sector

Op 10 februari kwam de BTG GGI* weer bij elkaar. Deze keer keken we vooral naar de ontwikkelingen in de sector en de manier waarop het beroepsonderwijs en sector daar op in kunnen spelen.

Leven Lang Ontwikkelen

Werk je in de sector Groen Grond Infra dan leer je bijna dagelijks bij met nieuwe machines en nieuwe werkzaamheden. Toch wil de BTG GGI extra aandacht besteden aan Leven Lang Ontwikkelen. De deelnemers in de BTG voelen met elkaar een grote verantwoordelijkheid voor een toekomstbestendige sector die innovatie en ontwikkeling hoog in het vaandel heeft: “Trots dat ik in de sector werk”.

Daarom heeft de BTG GGI de ambitie uitgesproken om te komen tot een routekaart voor persoonlijke ontwikkeling. De kunst is natuurlijk om dit concreet te maken. Daarbij denkt de BTG onder andere aan een voor medewerkers en bedrijven toegankelijk platform met routekaarten. De bedoeling daarbij is om aan te sluiten bij bestaande platforms en netwerken. Deze voorstellen zijn ambitieus. In de komende maanden gaan sociale partners en beroepsonderwijs daarmee in eigen kring aan de slag.

Ontwikkeling van een compleet pakket e-learning voor studenten en werkenden op koers

Op dit moment worden er ruim 1.200 modules afgenomen van de huidige vier e-learnings:

  • Bodem, bemesting en teelt.
  • Houding en communicatie.
  • Techniek & Onderhoud.
  • Vakkundig, Efficiënt en Kostenbewust werk.

Ondanks de uitdagingen die de corona-pandemie veroorzaakt, bij bijvoorbeeld filmen op bedrijven, ligt de ontwikkeling van vier nieuwe e-learnings op koers. Daarmee zal er bij het start van het schooljaar 2021/2022 een compleet pakket zijn voor de opleidingen binnen Groen Grond en Infra (zowel voor agrarisch loonwerk als groen en cultuurtechniek). De nieuwe e-learnings zijn:

  • Inzet en bediening van machines en werktuigen.
  • Levende en dode materialen, toepassing en verwerking.
  • Veiligheid, Regelgeving, Milieu.
  • Bodem, grond, water, landschap, bemesting voor groen.

Wil je meer weten kijk dan op https://ggi.agriholland.nl/

Samenwerking van CIV Groen en BTG GGI

De BTG besteedt in iedere vergadering aandacht aan CIV Groen. In de Centra voor Innovatief Vakman-schap (CIV Groen) werken het mbo-groen, bedrijven en overheid aan de concrete praktijkuitdagingen. CIV Groen zorgt voor beroepsonderwijs dat flexibel inspeelt op veranderingen en studenten opleidt in de frontlinie van de innovatie. Ook Groen, Grond en Infra is onderdeel van het CIV Groen.

CIV Groen werkt aan lokale trefpunten waar bedrijfsleven en onderwijs samenwerken en innovatie van het onderwijs is een belangrijk thema is. Ook werkt CIV Groen aan lesmateriaal over precisielandbouw. De BTG vraagt aan het CIV om te kijken of een bescheiden begin mogelijk is met onlineseminars, zoals nu in de akkerbouw worden gehouden. Meer info? Neem contact op met één van de projectleiders: Miriam van Bree, projectleider Agro (m.van.bree@civ-groen.nl of Gert Meijer, projectleider Groen, Natuur en leefomgeving (g.meijer@civ-groen.nl) of kijk op www.civ-groen.nl.

Samenstelling en doel van de BTG GGI

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven (sociale partners) werken in de BTG GGI samen aan het uitdragen van de vakopleidingen en aan het verbeteren van de opleidingen. Vanuit het beroepsonderwijs zijn teamleiders, directeuren en een lid van een CvB vertegenwoordigd. Namens sociale partners (bedrijfs-leven) nemen Cumela en een afgevaardigde van de vakbonden in de sector deel (CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groen en Vakvereniging Het Zwarte Corps).