Bedrijfstakgroep Groen, Grond en Infra praat je bij

Geplaatst op

Betekenisvolle praktijk in het mbo Groen, Grond en Infrastructuur
Op 28 oktober kwam de bedrijfstakgroep weer bij elkaar. Op de agenda deze keer opnieuw enkele onderwerpen die de praktijk in het mbo benadrukken. Het is voor alle betrokkenen (studenten, docenten en praktijkopleiders) volstrekt helder dat de opleiding niet zonder praktijk kan. Dat gebeurt op verschillende manieren.

Diverse scholen nemen deel aan het door sociale partners gesteunde initiatief “Leren door de praktijk te ervaren”. De BTG steunt de oproep van sociale partners voor het ontwikkelen van nieuwe programma’s. Heeft u een idee of een nieuw programma? Mail dat dan naar info@groengrondinfra.nl

Op weg naar een compleet pakket e-learning voor studenten en werkenden
Op dit moment worden er ruim 1.200 modules afgenomen van de huidige vier e-learnings:

  • Bodem, bemesting en teelt,
  • Houding en communicatie,
  • Techniek & Onderhoud en
  • Vakkundig, Efficiënt en Kostenbewust werk

Dit jaar worden er weer vier nieuwe e-learnings ontwikkeld. Daarmee zal er bij het start van het schooljaar 2021/2022 een compleet pakket zijn voor de opleidingen binnen Groen, Grond en Infrastructuur (zowel voor agrarisch loonwerk als groen en cultuurtechniek). De e-learnings die nu ontwikkeld worden zijn:

  • Inzet en bediening van machines en werktuigen.
  • Levende en dode materialen, toepassing en verwerking.
  • Veiligheid, Regelgeving, Milieu.
  • Bodem, grond, water, landschap, bemesting voor groen.

Wil je meer weten kijk dan op https://ggi.agriholland.nl/

Verbetering beroepspraktijkvorming (BPV)

Net als de docenten in de sector is ook de BTG GGI positief over de ontwikkeling van een “digitaal bpv-systeem”. Het systeem, waarvan de planning is dat het in het komende schooljaar breed ingevoerd kan worden, maakt het voor studenten, docenten en praktijkopleiders makkelijker om naar elkaar te laten zien wat een student en kan en kent en waaraan wordt gewerkt.

Wil je meer weten bekijk dan een filmpje van Cumela over de bedoeling en het belang van de digitale BPV-tool. Vanaf 3:15 is een animatie te zien. https://www.youtube.com/watch?v=2IXyo5mKNL4&feature=youtu.be

Leven lang ontwikkelen

Een werkgroep vanuit de bedrijfstakgroep gaat zich buigen over manieren om leven lang ontwikkelen te bevor-deren. Daarbij gaat de werkgroep onder andere kijken naar:

  • Wat zijn mogelijkheden voor medewerkers uit andere sectoren die van sector willen wisselen?
  • Hoe kunnen wij “post initieel onderwijs” efficiënt en effectief organiseren en naadloos aan laten sluiten op het regulier onderwijs, waardoor we de kwaliteit borgen voor nu en de toekomst?

Samenwerking Praktijkcluster Agro van CIV Groen en BTG GGI

In het CIV (Centrum voor Innovatief Vakmanschap) Groen werken het mbo-groen, bedrijven en overheid aan de concrete praktijkuitdagingen waar de groene sector voor staat. Om daar een bijdrage aan te leveren gaan het praktijkcluster Agro en de BTG GGI intensiever samenwerken en informatie uitwisselen.

Samenstelling en doel van de BTG GGI

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven (sociale partners) werken in de BTG GGI samen aan het uitdragen van de vakopleidingen en aan het verbeteren van de opleidingen. Vanuit het beroepsonderwijs zijn teamleiders, directeuren en een lid van een CvB vertegenwoordigd. Namens sociale partners (bedrijfsleven) nemen Cumela en een afgevaardigde van de vakbonden in de sector deel (CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groen en Vakvereniging Het Zwarte Corps).