Bijscholing precisielandbouw voor loonwerkdocenten Zone.College

Geplaatst op

Op woensdag 10 april werd er speciaal voor de Groen-, Grond en Infra (loonwerk) docenten van het Zone.College een bijscholing rondom precisielandbouw georganiseerd door en bij de Aeres Hogeschool in Dronten. Tijdens deze dag stonden de laatste nieuwtjes op het gebied van precisielandbouw en hoe dit te vertalen richting het MBO onderwijs centraal.

Het ochtendprogramma begon met een presentatie van Dhr. Corné Kempenaar, lector precisielandbouw/smart farming. Hij vertelde ons over de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) In dit project krijgen 16 agrarisch ondernemers in Nederland de kans om met hulp van Wageningse experts op hun bedrijf concreet aan de slag te gaan met toepassingen van precisielandbouw. De ervaringen van deze ondernemers worden gedeeld via het vakblad Boerderij en via de website of Facebookpagina van NPPL.

Na het interessante verhaal over NPPL was het de beurt aan dhr. Sylvan Nysten en dhr. Karl Selles, docenten aan de Aeres Hogeschool in Dronten. Ze namen ons mee in de processen die in de bodem plaatsvinden, op welke manieren je gegevens uit de bodem of uit gewassen kunt halen en hoe je deze gegevens omzet in een goede taakkaart. Vervolgens werd er gedemonstreerd hoe een taakkaart in het programma Farmworks tot stand komt.

Rond het middaguur werd er een uitstekende lunch voor ons klaargezet zodat we het middagprogramma met een goed gevulde buik konden beginnen. Karl Selles had voor ons een taakkaart gemaakt die we door middel van een USB-stick in de klaarstaande trekkers konden laden. Met deze taakkaarten bespoten en bestrooiden we fictief de grote zandbak bij het Aeres praktijkcentrum. Na het uitvoeren volgde de terugkoppeling. Wat vonden we goed gaan? Wat kan er beter of makkelijker en tegen welke problemen liepen we aan? Ook waren inmiddels dhr. Kees Westerdijk en Dhr. Ferry Tigchelhoff aangeschoven. Zij namen ons mee naar buiten waar een quad klaar stond. Op deze quad waren meerdere manieren van opbrengstmeting in grasland gemonteerd. Met elkaar zijn we de verschillende methodes en de voor- en nadelen van elke methode langs gelopen.

We sloten de dag af met een discussie over hoe we het onderdeel precisielandbouw het best kunnen implementeren binnen ons MBO onderwijs. Erg mooi om te zien dat ook Aeres Hogeschool Dronten hier zo nauw bij betrokken is. Door deze interessante studiedag zijn de lijntjes korter en de ervaringen groter geworden. Wat ons betreft een hele geslaagde dag en zeker voor herhaling/uitbreiding vatbaar.