De webportal voor alle informatie over kennis voor de cumelasectorDocenten
De webportal voor alle informatie over kennis voor de cumelasector

De verschillende partijen die een rol spelen in het onderwijs in de Groen Grond Infra ontmoeten elkaar regelmatig in de zogenaamde bedrijfstakgroep (BTG). In dit overleg praten vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en onderwijsinstellingen (op niveau bestuur, directeur en teamleiders) regelmatig met elkaar. In het overleg wordt gesproken over de inhoud van het onderwijs, over ontwikkelingen in de sector en in het onderwijs en over gezamenlijke initiatieven. De website groengrondinfra en de diverse handleidingen op de site zijn voorbeelden van deze samenwerking.

Vertegenwoordigers van de BTG zijn regelmatig aanwezig op de vergaderingen van de Landelijke Overleggroep Loonwerk. Daar worden projecten voorgelegd, zoals bijvoorbeeld “Gezamenlijke aanpak AOC’s voor de niveau 4 opleiding”. De BTG bespreekt zo’n project en gaat bekijken of daar geld voor genereerd kan worden.