This is an example of a HTML caption with a link.

"Ploegteam TERRA Groningen" 2 maal kampioen!

Nadat woensdagmiddag 10 oktober aan de Hereweg de trekkers en de ploegen op een vrachtauto waren geladen, vertrokken de deelnemers Gert-Jan Hartenhof, Rob Oosterhof en Gerben Begeman samen met coach Cor Fockens donderdag in alle vroegte naar Hoofdplaat (Zeeuws-Vlaanderen) om daar deel te gaan nemen aan de nationale ploegkampioenschappen. Voor leerlingen van AOC’s is hiervoor een speciale klasse in het leven geroepen, dit omdat deze leerlingen minder (wedstrijd-)ploegervaring hebben dan de overige deelnemers. Deze categorie is in het leven geroepen om jongeren te stimuleren deel te nemen aan ploegwedstrijden.

Na aankomst in Hoofdplaat werden de 3 trekkers en ploegen (die daar al waren afgeladen) klaar gemaakt voor de wedstrijd. Op donderdagmiddag was er voor de ploegers gelegenheid om te oefenen. Het bleek dat de kleigrond, waarop bonen hadden gegroeid, erg droog was. Hierdoor viel niet mee om op de juiste diepte te ploegen. Tot het einde van de middag werd er driftig gesleuteld om de ploegen optimaal af te stellen en om alvast een begin- en eindvoor te oefenen.

Vrijdagochtend werden de ploegwedstrijden officieel geopend door de voorzitter van de “Ploegvereniging Nederland”. Na de parade en het hijsen van de wedstrijdvlag begonnen de wedstrijden met het ploegen van de openingsvoor. Deze moet niet te diep, recht en schoon zijn. Bij de meeste leerlingen lukte dit aardig, Rob scoorde hierop zelfs een 9! Na beoordeling door de jury kon het veldje worden afgeploegd. Eerst werd de aanstorting geploegd, waarna de rest van het veld werd afgeploegd. Deze aanstortingen lukten bij de deelnemers bijzonder goed; niet te hoog, recht en de voren duidelijk zichtbaar. De geploegde sneden over het veld waren mooi recht en uniform. Rob moest met de wentelploeg een geer (schuine kant aan het perceel) ploegen, wat hem erg goed af ging. De eindvoor zag er netjes uit, maar lag iets op een verkeerde plek. Gerben en Gert-Jan kwamen beide niet goed uit bij de eindvoor, maar met enig “smokkelen” kwam er toch nog een zeer acceptabele eindvoor te liggen.

Bezoekers en jury waren onder de indruk van het geleverde ploegwerk van de jongens. Dit kwam tot uiting in een eerste prijs voor Rob Oosterhof bij de wentelploegen en voor Gerben Begeman bij de rondgaande ploegen. Gert-Jan Hartenhof werd verdienstelijk tweede bij de rondgaande ploegen. De jongens toonden overduidelijk aan "gevoel voor machines" en “oog voor goed ploegwerk” te hebben. Daarover was iedereen het wel eens.

Bij de prijsuitreiking werd door de voorzitter nog eens benadrukt dat het jammer was dat er niet meer leerlingen (en scholen) aan dit evenement deelnamen. Voor volgend jaar zal er worden bekeken hoe het wedstrijdploegen door AOC-leerlingen meer kan worden gestimuleerd. Nadat de bekers en de certificaten van deelname waren uitgereikt vertrok "ploegteam TERRA" met een zeer voldaan gevoel en een bijzondere ervaring rijker weer richting Groningen.