De webportal voor alle informatie over kennis voor de cumelasectorDocenten
De webportal voor alle informatie over kennis voor de cumelasector

Al snel nadat in 1989 is begonnen met de opleiding Loonwerk zijn de docenten van de opleidingen bij elkaar gekomen. In deze overleggen ging het steeds over het afstemmen van de opleidingen op elkaar. Zo ontstond er behoefte aan goede lesboeken en is aangeklopt bij het Ontwikkelcentrum. Er kwamen meer scholen, de groep werd groter en er ontstond behoefte om de brancheorganisatie CUMELA erbij te gaan betrekken, maar ook de praktijkscholen en de STOAS. Al snel na het ontstaan werden er 2-daagse bijscholingen georganiseerd. Tot op de dag van vandaag is de opzet nog steeds hetzelfde.

De Landelijke Overleggroep loonwerk bestaat uit docenten van AOC’s met een opleiding Groen, grond, infra (1 docent per vestiging), PTC+, IPC-groen, STOAS-Vilentum, CUMELA Nederland, bondgenoten FNV/CNV en het Zwarte Corps. Daarnaast zijn er regelmatig gasten die een bepaald onderwerp komen toelichten. Een belangrijk item is steeds hoe we naar de toekomst toe de opleidingen moeten gaan invullen, steeds vanuit de gezamenlijkheid.

Vanuit die gezamenlijkheid worden wel eens brieven opgesteld om aandacht te vragen voor “opleidingsproblemen” bij bijvoorbeeld een AOC-Raad of De Groene Standaard.

Ieder jaar wordt een bijscholing georganiseerd door een aantal leden van de LOL. Dit kan een bezoek zijn aan een werktuigenfabrikant, een demonstratie van een remmentestbank landbouwverkeer of een bijscholing over onderhoud van sportvelden.

CUMELA Nederland is voor de Landelijke Overleggroep Loonwerk een belangrijke partner omdat zij het bedrijfsleven vertegenwoordigen en daarmee ook de scholingsbehoefte, cq. lesonderwerpen goed in beeld kunnen brengen. Tevens zijn zij het secretariaat voor de LOL.