De webportal voor alle informatie over kennis voor de cumelasectorLeerlingen
De webportal voor alle informatie over kennis voor de cumelasector


Beschrijving werkzaamheden

Vanaf november 2002 hanteert CUMELA Nederland haar handboek functiewaardering. Daarin zijn verschillende functies van werknemers beschreven en ingedeeld naar beloning.

Functiewaarderingssysteem CUMELA

In 2006 zijn verschillende bedrijven in de sector "Groen, grond en Infra" bevraagd over welke werkzaamheden deelnemers van een opleiding "Groen, grond en infra" zouden moeten kunnen uitvoeren. Werkzaamheden die behoren bij het niveau waar de deelnemer op dat moment voor leert. Ook in 2009 is daar met meerdere bedrijven over gesproken.

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het document:

"indeling werkzaamheden"

Overzichten:

Het onderwijs van 1950 - 2005
Het onderwijs van 2005 - heden
Verschillen tussen BOL en BBL